V dňoch 12. a 13. júla 2018 sa v Podkylave uskutočnilo pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktorého organizátorom bol hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Horváth.

Program stretnutia:

1. Ochrana osobných údajov po novelizácii právnych predpisov

2. Výmena informácií o registratúre

3. Výmena skúseností z kontroly dopravcov poskytujúcich výkony vo verejnom záujme

4. Informácie o útvaroch vnútornej kontroly na úradoch samosprávnych krajov

5. Rôzne


V rámci organizačných otázok bola potvrdený termín konania najbližšieho pracovného stretnutia v dňoch 13. a 14. septembra 2019 v Košickom samosprávnom kraji. Taktiež bol potvrdený termín veľkého pracovného stretnutia kontrolórov samosprávnych krajov, ktoré organizujú Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Pravdepodobným miestom konania bude v mesiaci október zariadenie v Častej-Papierničke a na stretnutie budú pozvaní aj zástupcovia niektorých účtovných dvorov z Rakúska.