Členovia združenia

V súlade s článkom V. ods. 2 stanov riadnymi členmi združenia sú:

- Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja

- Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

- Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja

- Ing. Michal Kňažek, hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja

- Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja

- Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór Bratislavského samosprávneho kraja

- Ing. Ignác Púchovský, hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja

- Ing. Kvetoslava Tibenská, hlavná kontrolórka Trnavského samosprávneho kraja


V súlade s článkom V. ods. 4 stanov čestnými členmi združenia sú:

- PhDr. Dušan Drozda, hlavný kontrolór Trnavského samosprávneho kraja (2002-2007)