V zmysle článku IV ods. 1 stanov sú orgánmi združenia:

- členská schôdza združenia

- predseda združenia

- kontrolná komisia združenia


Predseda združenia:

Ing. Ján Konušík, hlavný kontrolór Žilinského samosprávneho kraja


Kontrolná komisia:

Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja

Ing. Kvetoslava Tibenská, hlavná kontrolórka Trnavského samosprávneho kraja